ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
เอกสารจัดเก็บรายได้
แจ้งปัญหา/เรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์เว็บไซด์หน่วยงานราชการ
ลิงค์เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อต.
 
 
 
 
 
 
เอกสารดาวโหลด คลิก
ผลงานนวัตกรรมท้องถิ่น 2561 คลิก
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังใหม่
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ช่องทางร้องเรียน
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ
ประกาศ กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่
ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
ประกาศ นโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
ป้ายประกาศของบุคลากร
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม
 
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
ประกาศการแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศ เจตจำนงสุจริต ของนายก อบต
การประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
การประชาสัมพันธ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 
   ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-1
  ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2
   ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-3
  ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-4
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
คำสั่ง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังใหม่ ประกาศแผนจัดหาพัสดุงบประจำปี 2561
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกาศแผนจัดหาพัสดุงบประจำปี 2560-1
ช่องทางร้องเรียน ประกาศแผนจัดหาพัสดุงบประจำปี 2560-2
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน_คสล._ม.1
ประกาศ กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน_คสล._หมู่ที่_2
ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน_คสล._หมู่ที่_3
ประกาศ นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประกาศราคากลาง จัดซื้อถังบรรจุน้ำพลาสติก_หมู่ที่_4
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อประปา_หมู่ที่_5
ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำ_คสล._หมู่ที่_5
ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ภาชนะบรรจุน้ำ(โอ่ง) หมู่6
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ประกาศราคากลางจัดซื้อถังบรรจุน้ำพลาสติก หมู่ที่_9
ป้ายประกาศของบุคลากร โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บ้านเทิดไท้องค์ราชัน_ราชินี
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติม_ศพด.ป่ากั้ง
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด อ่านข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ2561

กีฬา อสม.2561

กีฬาเยาวชน.2561

กีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก.2561

อบต.ท่าแฝก แจกถุงยังชีพ.2561

อบต.ท่าแฝก กิจกรรมจิตอาสา2560

อบต.ท่าแฝก รูปกิจกรรมปีใหม่_2561

ประชุมสภา 2560

 

 

ดููภาพกิจกรรมย้อนหลัง คลิก

จ.อุตรดิตถ์ เปิดตัว "วังน้ำต้น" แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยงามของเกาะแก่งเหนือเขื่อนสิริกิติ์   
 
 
 
 
 
 
ตั้งกระทู้ใหม                   
ลำดับกระทู้
ข้อความกระทู้
ผุ้โพส
วันที่โพส
อ่าน
ตอบ
00029 ไขมันมีความจำเป็นต่อร่างกายมาก kawinha 2018-04-20 10:43:44 50 1
00028 2018-03-27 04:55:03 257 0
00027 เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา Utaradit News 2018-02-25 04:30:08 194 1
00022 ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ หมอชูมหาสารคาม 2018-01-03 16:04:11 302 12
00021 เม็ดบัวอบกรอบ มาย benjawan 2017-09-15 04:20:34 292 1
                                                            
 
 
 
 
 
 

Webmaster |ComhouseUTD| Last update: 13-6-61 9.00 น.

Copyright © 2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก - www.Thafak.org
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก เลขที่ 200 หมู่ 5 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทร.055 436 700
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CompuetHouseUttaradit